Fëmijët në të gjithë botën përballen me shumë rr eziqe dhe mes tyre është martesa e detyruar.

Ky është një realitet dhe i hidhur në të gjithë botën.

Ka ende shumë vajza që martohen në moshë të mitur dhe nuk munden të bëjnë asgjë për këtë fakt.

Në 91 vende nuk shikohet si gjë e gabuar gjë vajzat e reja të martohen me burra shumë herë më të mëdhenj se ato në moshë.

Në disa raste është va rfëria ajo që i detyron prindërit, t’i martojnë vajtat e tyre në moshë të mitur.

E tillë është edhe historia e një vajze 12 vjeçare që e martuan me një burrë 65 vjeç… por kjo nuk ishte një martesë e vërtetë.

“Coby Persin” i lindi idea të kryente një eksperiment social, për të parë se si do të reagonin njerëzit nëse shikon një burrë të moshuar që martohej me një vajzë të re. Vetëm disa gra reaguan të habitura, kurse gjithë të tjerët që ishin sikur nuk kishte ndodhur asgjë

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *