Avancimi i teknologjisë mund të bëjë që njerëzit të jetojnë deri në 1 mijë vite.

Është shkëncetari Aubrey De Grey që thotë se shanset për të jetuar deri në 1,000 vjeç janë mbi 50%.

Të njohur si, transhumanistët, ata besojnë se njerëzit do ta transformojmë veten në qenie të ndryshme me aftësi shumë më të zgjeruara nga gjendja jonë aktuale për të merituar etiketimin e “post-njerëzve”.

Lajmi i keq për këtë teori është se avancimi i kësaj teknologjie kërkon shumë kohë dhe shumë para, të cilat jo gjithmonë janë.

Nga ana tjetër, De Grey deklaron se teknika për riparimin në nivel mokular dhe qelizor do të jetë i pamjaftueshëm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *