Një mësuese e martuar ka jo shu r nxënësit por jo vetëm kaq. Ajo ka bërë veprime që vetëm një mësuese nuk mund t’i bëjë në klasë.

Gaye Lee McKeown u ka dhënë nxënësve të saj du han, a lkool dhe i bënte komplimente për veshjet. Kjo gjë mund të ketë ndodhur për shumë vite. Të gjitha këto dolën në dritë tani një ish-nxënës i saj, i cili tani është 27 vjeç tregoi se kur ishte 15 vjeç mësuesja e tij e kishte bërë me të në klasë.

Dhe kjo gjë nuk ka ndodhur vetëm një herë ka dësh muar ai. Ai ka treguar se ajo merrte edhe vajza dhe djem të tjerë, të gjithë nxënësit e saj në shtëpi dhe makinën e saj.

Si tregon ai mësuesja u kërkonte nxënësve të saj edhe t’i tregon në klasë se çfarë kishin veshur poshtë bluzave dhe pantallonave, në këmbim ajo u vinte nota të mira. Ajo është ka pur dhe do të marr një dë nim goxha të gjatë.

Burimi: Daily Star/ Përktheu dhe përshati: Gazeta Korrekte.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *