Shqipëria e ka aktivizuar një pozicion të ri radari të vendosur në malin Mida në zonën e Pukës, në rrethin verior të Shkodrës, i cili siguron një pasqyrë të plotë të situatës së hapësirës ajrore.

Si pjesë e këtij projekti, Shqipëria ka instaluar një radar të lëvizshëm 3D AESA për mbikëqyrje ajrore me rreze të gjatë, nga kompania amerikane Lokid Martin AN / TPS-77. / Hap Pamjet Ekskluzive pasi ta tejkalosh marketingun

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *