Këshilli i Ministrave ka vendosur dhënien e një trajtimi të veçantë financiar ndaj familjes së të ndjerit Klodian Rasha.

Kështu, familjarët e 25-vjeçarit, që h umbi jetën më datë 8 dhjetor, do të marrin tetëfishin e pensionit social.

Trajtimi i veçantë familjar, një trajtim ky financiar mujor do t’i paguhet kryefamiljarit, Qazim Osman Rasha.

Disa ditë më parë, i riu Klodian Rasha h umbi jetën nga një polici i patrullave “Shqiponja”. Polici u arr estua dhe më 11 dhjetor
Pas kësaj ngjarjeje, në të gjithë vendin, por më së shumti në Tiranë u organizuan pr otesta .

Më 9 dhjetor, prot estuesit su lmuan Kryeministrinë dhe Ministrinë e Brendshme.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *