Dashuria është e verbër, me të vërtetë!

Amazon Amanda dhe Sergio Miranda

Tom Robinson dhe Sue Brearly

Flavio Briatore dhe Elisabetta Gregoraci

Anton Kraft dhe Kina Bell

Charity Pierce dhe Tony Sauer

Kyle Jones dhe Marjorie McCool

Darren Donaghey dhe Kate Cathcart

Ben Brown dhe Jenna Bentley

Joelson Fernandes da Silva dhe Evem Medeiros

Sanele Masilela dhe Helen Shabangu

Woody Allen dhe Soon-Yi Previn

Anastasia Reskoss dhe Quentin Dehar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *