Në emi sionin “Rudina” në T v Klan ka qenë e f tuar një vajzë, e cila i ka munguar prej kohësh Shqipërisë. E kemi parë si mo dele, ka qenë më e bukura e Shqipërisë në vitin 2012 (Miss Shqipëria 2012), por tashmë ka vendosur t’i ded ikohet muzikës.

Prej 3 vitesh qëndrim në Londër, Kleoniki Delijorgji i është de dikuar plotë sisht muzikës. Dje ka publi kuar këngën e saj më të fundit ‘Pur ify’ dhe shprehet se do sjelljë dhe shumë proj ekte të reja në vazhdim.

Ajo ka treguar edhe arsyen pse e fshiu vide oklipin qe kishte pub likuar me Alban Ramosaj në 14 Shkurt, për Shën Valentinin. Ata zyrt arizuan edhe lidhjen e tyre me këtë vid eoklip, ku kishte sk ena të nxeh ta dhe puthje pasi onante.

Rudina Magjistari: Ke pub likuar më herët një këngë me Alban Ramosaj dhe është fshirë, nuk e shohim më në rrje tet e tua soc iale.

Niki Delijorgji: Është fshirë sepse në fakt atë këngën e kemi krijuar me shumë dashuri dhe ishte shumë e bukur si fillim, por ngaqë unë kisha shumë ankth për të dalë si këngëtare në pu blik dhe jam munduar ta kom ercial izoj shumë si këngë dhe e kam prishur gjatë proc esit të bërjes dhe gjithë njerëzit që e kanë dëgjuar në fillim, janë mërz itur kur e kanë parë rez ultatin sepse i ka pëlqyer shumë në fillim dhe pastaj, thjesht ndihej i gjithë tens ioni dhe puna që është hedhur, edhe kl ipi nuk më përf aqësonte mua si person, nuk është real izuar ashtu siç unë do doja, unë jam shumë pe rfeks ioniste edhe e kam bërë me shumë shpe jtësi thjesht se isha shumë e fik suar se do e nxjerr në datën 14 Shkurt. Ishin shumë gjëra bashkë që më bënë të them o k do filloj nga e para.

https://www.faxweb.al/wp-content/uploads/2019/12/alban-niki-780×405.jpg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *