Harrojeni häshäshin, kjo është bima që rritet tek ne dhe kushton 5 mijë euro kilogrami.Mendoni se h ashashi është bima e vetme me vlerë për momentin, e cila mund të çojë drejt pasurimit, ose le të themi, ndryshimit të gj endjes ekonomike?Nëse mendoni kështu, na lini t’ju themi se e keni gabim. Ndoshta ju nuk e njihni bimën Primula/Veris, një bimë a romatike e familjes Pri mulacea, që rritet në lartësinë 700-2.300 metra..//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe

Kjo bimë rritet në z onat malore. E quajtur “Lulja e Darvinit” apo “Pr imula e pranverës”, ka vlerë të madhe tregtare dhe bima e therë shitet deri në 5000 euro kilogrami, në tregun gjerman apo dhe vende të tjera.Primulla/officinalis është bimë mjaft e përhapur në Greqi dhe një ndër bimët më efektive në shërimin e sëmundjeve si kokë-dhimbjet, kolli, qetësim, sëm undjet br onkiale dhe kr onike etj..//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *