Dylan tani është 5 vjeç, por kur ai lindi nëna e tij po edhe mjekët u çuditën. Pjesa më e madhe e lëkurës së tij ishte e mbu luar nga një nishan i madh.

Nëna dhe mjekët u sho kuan nga pamja e tij. I vogli vuan nga një sëmundje e lë kurës, e cila cilësohet si një an omali kongjenitale e lëkurës e shkaktuar nga një defekt në emb riogje nezë. Kjo ano mali prek
jë në 50,000 foshnje.

Rreth 80% e trupit të tij është i mbuluar me shenja lindje të errëta. I vogli ka një rre zik të madh që të preket nga një sëmundje e ligë.

Duke pasur parasysh madhësinë e shenjës së lindjes në shpinën e saj, mjekët donin të kryenin një ope raci on për ta hequr atë dhe për të trans plant uar lëkurën nga pjesët e tjera të trupit të saj. Por kjo gjë ishte e pamundur, pasi duhet të pritet ende derisa sa i vogli të rritet.

Tani ka kryer rreth 26 ope racione dhe ka akoma më, por ai buzëqesh sepse do të jetojë. Ai vishtzitohet gati çdo javë, por është një djalë shumë i for të dhe trim. Ai thotë se do ia dalë të shërohet sepse nuk do që mami i tij të mërzitet.

Ai ka thënë:
Unë do shërohem patjetër sepse nuk dua që mami im të mërzitet.”

Burimi: Santeplusmagazine/ Përktheu dhe përshati: Revista Ora.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *