A jdeni ndier ndonjëherë ju femra në siklet gjatë marrëdhënies in.time se va.gina ju ka bërë zhurmë?
Mos u skuqni e të bëheni me turp se është dicka krejt normale.

Ndodh që gjatë marrëdhënieve in.time, va.gina të lëshojë tinguj të ngjashme me gazrat trupore.

Në të vërtetë, bëhet fjalë për një masë ajri e cila hyn brenda va.ginës, dhe më pas për shkak të presionit që ushtrohet në v.aginë del duke lëshuar një zhurmë të mbytur.

Ekspertët shpjegojnë se këto zhurma mund të ndodhin kurdoherë, dhe është diçka krejt e zakonshme, pasi masat e ajrit mund të hyjnë në çdo moment brenda va.ginës.

Megjithatë, ka disa situata në të cilat ka më shumë gjasa që kjo të ndodhë: gjatë stimulimit me gishtërinj, penetrimit të pe.nisit, lodrave të se.ksit, të cilat e shtyjnë ajrin të hyjë.

Kur je e ek.situar, hyrja e va.ginës zgjerohet, duke e bërë më të thjeshtë daljen e masave të vogla të ajrit.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *