Një e moshuar jetoi me nënën e saj të mum ifikuar për më shumë se 30 vjet. Policia ka zbu luar trupin e ruajtur pranë simboleve fetare në banesën e saj.Gruaja jetonte me trupin e pajetë të nënës së saj në një apartament në Ukrainë.

77 vjeç arja i kishte mbajtur mbetjet e nënës së saj të vdekur për të paktën 30 vjet në një banesë të mbushur me mbeturina duke përfshirë dhe një grumbull të madh gazetash.Zyrtarët u përballën me trupin e shtrirë në një divan pranë një ikone fetare. Kanë qenë fqinjët ata që kanë zbu luar fillimisht se e moshuara mbante trupin e mum ifikuar të nënës në apartamentin në qytetin e Mykolaiv.

Gruaja u gjet e shtrirë në një dhomë në dy sheme dhe kishte nevojë urgj ente shëndetësore.Ajo kurrë nuk lejonte që ta hapte derën e saj të apartamentit. Pavarsisht kësaj, fqinjët u përpoqën të kujdesen për të duke i lënë ushqim tek pragu i derës.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *