Rreth një vit më parë thuajse asnjë nuk e njihte, por pasi inter pre toi “Zoin” ‘në LLT’, Megi Pojani u shndërrua në një “star” të rrjeteve soc iale.

Rreth një vit më parë thuajse asnjë nuk e njihte, por pasi inter pre toi “Zoin” në LLT, Megi Pojani u shndërrua në një “star” të rrjeteve soc iale. Tashmë të rinjtë e njohin dhe shumë vajza e djem e adhurojnë mënyrën e saj të të jetuarit dhe të të sjel lurit.Këtë e tregojnë numri i ndjekësve dhe mesazheve që Megi merr çdo ditë në Instagram e rrjete të tjera socia le. Dihet që fama ka të mirat dhe të këq ijat e veta, por vajza ka ditur ta menaxh ojë sic duhet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *