Thote Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Namazi me xhemat e ka shperblimin sa 25..” Ndersa ai qe falet ne aren e vet, ne punen e vet, ne shkretetiren e vet, e ploteson thote rukune dhe sexhden, pra ia jep hakun rukuse dhe sexhdes, e ka shperblimin sa 50 namaze.
Kjo nuk do te thote qe mos te vihet ne xhami.Komentatoret e hadithit kane thene pse kjo keshtu? – Kane thene per shkak se ai qe e ploteson rukune, kur te bie ne ruku qetesohet dhe pushon, gjithashtu dhe kur te bie ne sexhde pushon, thone dijetaret, ky eshte i koncetruar dhe e ka vetem se per Allah.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *