Thuhet se në Kanada, një burrë i moshuar ishte arrestuar për vjedhje të bukës dhe ishte dërguar në gjykatë.

Plaku e kishte pranuar fajin dhe rrëfeu.

“Unë isha shumë i uritur, gati sa vdiqa nga uria.”

Gjykatësi vendosi:

“Ju e dini që keni bërë vjedhje, dhe unë po ju porosis që të paguani dhjetë dollarë kompensim.

Unë e di që ju nuk mund ti paguani këto para, kështu që unë do të paguaj për ju.

” Të gjithë në sallën e gjyqit heshtën, gjykatësi mori dhjetë dollarë nga xhepi dhe kërkoi që të meren në thesar si kompensim për dënimin e plakut.

Pastaj u ngrit në këmbë dhe iu drejtua sallës:

“Ju të gjithë jeni fajtorë, dhe secili prej jush duhet të paguajë nga dhjetë dollarë për ju, sepse jetoni në një qytet ku një i moshuar detyrohet të vjedhë që të mos vdes nga uria.

Në sallën e gjygjit u mblodhën 480 dollarë dhe paratë e mbledhura gjykatësi ia dorëzoi plakut. Dhe gjykatësi shtoi.

“Nëse në një qytet ku jetojnë njerëz të civilizuar shihni të varfër, atëherë dijeni që pushtetarët e këtij qyteti vjedhin pronat e njerëzve.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *