Një psikolog ndjek një mënyrë shumë të veçantë për të trajtuar pa cie nt ët e tij. Andrey Zhelvetro nga Ukraina i v ar ro s ato të gjallë për një periudhë të caktuar kohore. Kjo metodë e paza ko ntë është zbuluar pak kohë më parë në një fshat pranë kryeqytetit të Kievit.Rastësisht një banor i fshatit gjeti mes pemëve 12 ar ki vola bosh dhe dhjetëra gropa të sapo hapura. Kjo gjë e ala rm oi dhe e vbëri të lajmëronte direkt po li ci në. Mirëpo h et im et zbuluan se gjithçka ishte ideuar nga psikologu Zhelvetro, si një metodë ku r imi për paci entë t e tij.

Ukrainasi tha për “The Guardian” se ishte pjesë e një trajtimi psikologjik që bënte me pacientët e tij, në mënyrë që të ndiheshin gjallë, dhe se gjatë kohës që qëndronin nën tokë merrnin fr ymë me një tu b. Edhe pa cie nt ët e tij de klaruan se gr opo seshin vullnetarisht.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *