Ajo që mund të konsiderohet si dita më e veçantë në jetë u kthye në një nga ditët më të tmer rshme për një çif tit të sapomartuarish.

Gjatë festës, protagonist u bë një nga të ftuarit i cili kishte siguruar një video, ku shikohej gruaja e sapomartuar duke kr yer mar rëdh ënie sek sua le me burrin e motrës së saj e cila ishte shta tzënë.

Kaseta ishte pothuajse 5 minutëshe dhe ajo u vendos në një ekran të madh gjatë ceremonisë martesore, ishte menduar pa raprak isht një gjë e tillë me qëll im për të posht ëruar “gruan tradh tare”.
Ngja rja ndodhi në provincën Fuajin në Kinën juglindore. Video u bë menjëherë virale dhe shka ktoi shumë rea gime në rrjet, disa prej tyre mendonin se video është reale dhe në drejtim të gruas vër shuan një mori komentesh negative,
ndërsa disa të tjerë mendonin se klipet janë përdorur si marifet marketingu për të tër hequr sa më shumë shikues.
Video e pu blikuar po bën xhi ron e botës, në të shihet çif ti i cili ishin vendosur pranë njëri tjetrit dhe po shikonin në praninë e familjarëve dhe miqve filmimet e videos.
Në momentin e fundit të filmimeve burri i thotë gruas së tij “A mendove se nuk e dija?”, ndërsa gruaja u kundërpërgjigj duke hedhur buqetën e luleve që mbante në dorë në drejtim të partnerit të saj.
Ngj arja u raportua menjëherë nga mediat më të madhe në Kinë si Sina, Apple Daily nga Hong Kong dhe Ettoday nga Tajvani.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *